Obsługa transakcji!

Znalazłeś sam nieruchomość? Chcesz ją bezpiecznie nabyć?  Zgłoś się do nas!

 

Znalazłeś sam nieruchomość?  


Chcesz ją bezpiecznie i bezstresowo nabyć?

Zapraszam do mojego biura!

Oferuję pełną obsługę transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości.  


Prowadzę licencjonowane biuro nieruchomości z dużym doświadczeniem, posiadam ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, dlatego korzystając z moich usług masz w stu procentach zapewnione bezpieczeństwo transakcji. Ponoszę pełną odpowiedzialność za swoje działania i obsługiwane przeze mnie transakcje.
 

-------------------------------------------------------------------


Nasze usługi polegają na:

- kompletowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów
  dotyczących nieruchomości

- sprawdzeniu stanu prawnego nieruchomości

- sprawdzeniu ewentualnych obciążeń
   nieruchomości na rzecz osób trzecich

- sprawdzeniu podstawy nabycia praw do nieruchomości

- pomocy w sporządzeniu umowy przedwstępnej
   w formie cywilno-prawnej lub notarialnej

- gromadzeniu i dostarczeniu niezbędnych dokumentów
   do sporządzenia aktu notarialnego

- pomocy w wyborze najlepszej metody rozliczenia finansowego
   pomiędzy stronami umowy

- pomocy w uzyskaniu kredytu

- sporządzeniu protokołu przekazania nieruchomości

- pomocy w czynnościach związanych z zawarciem umów
   na dostawę mediów

 

-------------------------------------------------------------------

Wszelkie czynności wykonywane są ze szczególną starannością i dokładnością. Podczas całego procesu nabycia nieruchomości będziemy dbać i reprezentować tylko i wyłącznie Twoje interesy.

 

Serdecznie zapraszamy Państwa  

do skorzystania z naszych usług.